Διεκπεραιώσεις για την μεταβίβαση μοτοποδηλάτου σας 50 κυβικών.
Συμπληρώστε τα παρακάτω δικαιολογητικά και καλέστε μας να αναλάβουμε την διεκπεραίωση της υπόθεσης σας.

honda_10

Δικαιολογητικά:

1. Άδεια κυκλοφορίας, ανανεωμένη για όλες τις χρονιές.

2. Ιδιωτικό συμφωνητικό πωλητήριο με το γνήσιο της υπογραφής του πωλητή και του αγοραστή σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π., αστυνομικό τμήμα, δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.

3. Αποδεικτικό κατοικίας ( Ε9, Λογαριασμό Δ.Ε.Η. Ο.Τ.Ε. κινητού κ.λ.π.)
Αν δεν υπάρχει κάτι από τα παραπάνω μία υπεύθυνη δήλωση μόνιμου κατοικίας του αγοραστή  με το γνήσιο της υπογραφής.

4Αν τα τέλη κυκλοφορίας (ετήσια θεώρηση άδειας) είναι απλήρωτα θα πρέπει να καταβληθούν με το ανάλογο κόστος για το πέρας της διαδικασίας.

5. Εξουσιοδότηση από αγοραστή

Τιμή: 60 ευρώ ( Μαζί με τα παράβολα της τροχαίας )