Συγκεντρώστε τα παρακάτω δικαιολογητικά και καλέστε μας ώστε να αναλάβουμε άμεσα, την χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία μεταβίβασης του επαγγελματικού σας οχήματος.

nisnv2001

Δικαιολογητικά:

Από τον πωλητή:

1. Άδεια κυκλοφορίας

2. Πινακίδες

3. Βιβλίο μεταβολών(Στην περίπτωση απώλειάς του υπογράψτε αυτή την υπεύθυνη δήλωση)

4. Κατάσταση τελών κυκλοφορίας ή εξουσιοδότηση προς εμάς.

5. Κ.Τ.Ε.Ο. σε ισχύ – (Στην περίπτωση που το Κ.Τ.Ε.Ο. έχει λήξει δείτε εδώ). 

6. Τιμολόγιο αρχικής αγοράς.

7. Καταστατικό εταιρίας.

8. Εξουσιοδότηση πώλησης.

9. Εξουσιοδότηση υπεραξίας.

10. Εξουσιοδότηση ακινησίας.

11. Δήλωση υπεραξίας δύο φορές με την σφραγίδα του πωλητή και του αγοραστή.

Από τον αγοραστή:

1. Τιμολόγιο πώλησης.

2. Καταστατικό εταιρίας

3. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος.

4. Εξουσιοδότηση μεταβίβασης.

5. Εξουσιοδότηση υπεραξίας.

6. Υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση που το όχημα είναι τεχνολογίας euro 4 και παλαιότερο με καύσιμο πετρελαίου, εκτός περιμετρικής ζώνης νομού Αττικής και Θεσσ/νίκης.

*Προσοχή

Στην περίπτωση μεταφοράς από το όχημα νωπών τροφίμων και λαχανικών είναι απαραίτητη η βεβαίωση της Υπηρεσίας Υγιεινής προς τον πωλητή.

Στην περίπτωση μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης – γαλακτοκομικά, κρέατα, ψάρια, ζωντανά, αυγά, κατεψυγμένων προϊόντων κλπ, είναι απαραίτητη η βεβαίωση της Υπηρεσίας Κτηνιατρικής προς τον πωλητή.

 

Τιμή: 205 ευρώ όλα μαζί.

*Δεν συμπεριλαμβάνεται η τιμή της υπεραξίας από την εφορία, καθώς το ποσό το βρίσκει η Δ.Ο.Υ. μόνο με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.