1. 2 Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

2. Δίπλωμα

3. Εξουσιοδότηση

4. Μαθήματα

Τιμή: 130 ευρώ

Για Γ κατηγορίας δίπλωμα πριν από 10-9-2009

Και Δ κατηγορίας πριν από 10-9-2008