1. Δύο (2) Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

2. Δίπλωμα

3. Εξουσιοδότηση

4. Μαθήματα

Τιμή: 130 ευρώ

Για Γ κατηγορίας δίπλωμα πριν από 10-9-2009

Και Δ κατηγορίας πριν από 10-9-2008

Διεκπεραιώσεις για:

Κλείστε ραντεβού και δοκιμάστε τις υπηρεσίες μας, με την εγγύηση όλων μας ότι δεν θα το μετανιώσετε!

Βρείτε μας επίσης:
Car.gr
ΑUTO YAS.com