Έκδοση νέας

1. Φωτοτυπία ταυτότητας

2. Φωτοτυπία άδειας οδήγησης

3. Φωτοτυπία βεβαίωσης εγγραφής ( πολίτες Ε.Ε. ) ή Άδειας παραμονής ( πολίτες εκτός Ε.Ε. )

4. Ψηφιοποιημένη φωτογραφία σε CD, DVD με ανάλυση ( 800 χ 1200 ) pixels, αρχείο τύπου xxxxxF.jpg ή xxxxxF.png, όπου xxxxx το επώνυμο του ενδιαφερόμενου με λατινικούς χαρακτήρες και μέγιστο μέγεθος αρχείου 5MB.

5. Ψηφιοποιημένη υπογραφή σε CD, DVD με ανάλυση ( 700 χ 280 ) pixels, αρχείο τύπου xxxxY.jpg ή  xxxxxY.png, όπου xxxxx το επώνυμο του ενδιαφερόμενου σε λατινικούς χαρακτήρες και μέγιστο μέγεθος αρχείου 5MB.

6. Εξουσιοδότηση

 

Ανανέωση

1. Φωτοτυπία ταυτότητας

2. Φωτοτυπία άδειας οδήγησης

3. Φωτοτυπία βεβαίωσης εγγραφής ( πολίτες Ε.Ε. ) ή Άδειας παραμονής ( πολίτες εκτός Ε.Ε. )

4. Φωτοτυπία παρούσας κάρτας

5. Ψηφιοποιημένη φωτογραφία σε CD, DVD με ανάλυση ( 800 χ 1200 ) pixels, αρχείο τύπου xxxxxF.jpg ή xxxxxF.png, όπου xxxxx το επώνυμο του ενδιαφερόμενου με λατινικούς χαρακτήρες και μέγιστο μέγεθος αρχείου 5MB.

6. Ψηφιοποιημένη υπογραφή σε CD, DVD με ανάλυση ( 700 χ 280 ) pixels, αρχείο τύπου xxxxY.jpg ή  xxxxxY.png, όπου xxxxx το επώνυμο του ενδιαφερόμενου σε λατινικούς χαρακτήρες και μέγιστο μέγεθος αρχείου 5MB.

7. Εξουσιοδότηση

Αντικατάσταση λόγο απώλειας ή κλοπής

1. Φωτοτυπία ταυτότητας

2. Φωτοτυπία άδειας οδήγησης

3. Φωτοτυπία βεβαίωσης εγγραφής ( πολίτες Ε.Ε. ) ή Άδειας παραμονής ( πολίτες εκτός Ε.Ε. )

4. Ψηφιοποιημένη φωτογραφία σε CD, DVD με ανάλυση ( 800 χ 1200 ) pixels, αρχείο τύπου xxxxxF.jpg ή xxxxxF.png, όπου xxxxx το επώνυμο του ενδιαφερόμενου με λατινικούς χαρακτήρες και μέγιστο μέγεθος αρχείου 5MB.

5. Ψηφιοποιημένη υπογραφή σε CD, DVD με ανάλυση ( 700 χ 280 ) pixels, αρχείο τύπου xxxxY.jpg ή  xxxxxY.png, όπου xxxxx το επώνυμο του ενδιαφερόμενου σε λατινικούς χαρακτήρες και μέγιστο μέγεθος αρχείου 5MB.

6. Εξουσιοδότηση

 

Τιμή: 200 ευρώ