Απαραίτητες ενέργειες – δικαιολογητικά για την έκδοση σημειώματος ρυμούλκησης:

ADEIA TREILER ELKSIS PEIRAIAS CHAMPION CHARALAMPIDIS

A.  Αρχική Έκδοση

1. Αίτηση Χορήγησης Σημειώματος Ρυμούλκησης

2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας

3. Έγκριση τύπου του ρυμουλκούμενου οχήματος

4. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ρυμουλκούμενου οχήματος

5. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου

6. Αποδεικτικό αγοράς του ρυμουλκούμενου

7. Εξουσιοδότηση

Β. Μεταβίβαση Μεταχειρισμένου Τρέϊλερ

1. Αίτηση Χορήγησης Σημειώματος Ρυμούλκησης

2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου

3. Έγκριση τύπου του ρυμουλκούμενου οχήματος

4. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ρυμουλκούμενου οχήματος

5. *Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα δύο παραπάνω πιστοποιητικά
3 & 4, τότε ζητείται Υπεύθυνη δήλωση (Ν 1599/86) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 (Φ.Ε.Κ 2117Β/06-12-99) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου»

6. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου

7. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ

8. Σημείωμα ρυμούλκησης προηγούμενου κατόχου

9. Εξουσιοδότηση

Γ.  Αλλαγή αυτοκινήτου (ίδιος ιδιοκτήτης)

1. Αίτηση Χορήγησης Σημειώματος Ρυμούλκησης

2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου

3. Έγκριση τύπου του ρυμουλκούμενου οχήματος

4. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ρυμουλκούμενου οχήματος

5. *Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα δύο παραπάνω πιστοποιητικά
3 & 4, τότε ζητείται Υπεύθυνη δήλωση (Ν 1599/86) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 (ΦΕΚ 2117Β/06-12-99) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου»

6. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του νέου αυτοκινήτου

7. Προηγούμενο σημείωμα ρυμούλκησης

8. Εξουσιοδότηση

Δ.  Ρυμούλκηση και από δεύτερο αυτοκίνητο  (Διαφορετικός ιδιοκτήτης)

1. Αίτηση Χορήγησης Σημειώματος Ρυμούλκησης

2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου

3. Έγκριση τύπου του ρυμουλκούμενου οχήματος

4. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ρυμουλκούμενου οχήματος

5. *Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα δύο παραπάνω πιστοποιητικά
3 & 4, τότε ζητείται Υπεύθυνη δήλωση (Ν 1599/86) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 (ΦΕΚ 2117Β/06-12-99) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου»

6. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του δεύτερου αυτοκινήτου

7. Φωτοαντίγραφο υπάρχοντος σημειώματος ρυμούλκησης

8. Υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη του ρυμουλκούμενου η οποία θα γράφει.
»Παραχωρώ το τρέιλερ, μπακαζιέρα ή τροχοσκηνή με αριθμό πλαισίου ………………………………………………………….., το οποίο χρήζει ιδιοκτησία μου, για χρήση στον …………………………………………………………………… (ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη αυτοκινήτου), κάτοχο του υπ΄ αριθμόν οχήματος ………………………………………..»

9. Εξουσιοδότηση

Τιμή:

Ανάλογα το μέγεθος της υπόθεσης 

Alpha Diekperaiwtikh.gr
6934741021

Διεκπεραιώσεις για:

Κλείστε ραντεβού και δοκιμάστε τις υπηρεσίες μας, με την εγγύηση όλων μας ότι δεν θα το μετανιώσετε!

Βρείτε μας επίσης:
Car.gr
ΑUTO YAS.com