(Χωρίς να χάσετε το δικαίωμα επαναφοράς του)

images (5)

Δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής
(Στην περίπτωση που η άδεια παραμονής έχει ανανεωθεί πρόσφατα, έως και 6 μήνες, μία φωτοτυπία και την παλαιά)

2Άδεια οδήγησης

3Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

4Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης που θα βρείτε εδώ

5Αίτηση μετατροπής επαγγελματικής άδειας σε ερασιτεχνική που θα βρείτε εδώ

Τιμή: 70 ευρώ

Διεκπεραιώσεις για:

Κλείστε ραντεβού και δοκιμάστε τις υπηρεσίες μας, με την εγγύηση όλων μας ότι δεν θα το μετανιώσετε!

Βρείτε μας επίσης:
Car.gr
ΑUTO YAS.com