Θέλετε να βγάλετε διεθνή άδεια οδήγησης για να ταξιδέψετε στο εξωτερικό;
Εδώ είναι τα δικαιολογητικά που χρειαζόμαστε να μας δώσετε και αμέσως μετά το μόνο που μένει είναι να μας τηλεφωνήσετε.

elpa

1. 1 Φωτογραφία έγχρωμη
2. Δίπλωμα οδήγησης
3. Φωτοτυπία ταυτότητας

Τιμή: 90 ευρώ – 1 έτος
Τιμή: 130 ευρώ – 3 έτη