Για να βγάλετε δίπλωμα μοτοσυκλέτας – Ά κατηγορίας συγκεντρώστε τα παρακάτω και στην συνέχεια επικοινωνήστε μαζί μας.

1. Φωτοτυπία ταυτότητα

2. 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

3. Α.Φ.Μ.

Τιμή: 450 ευρώ
(Χωρίς κρυφές χρεώσεις)