Θέλετε να αλλάξετε την άδεια σας από παλαιού τύπου σε καινούργια;
Συγκεντρώστε τα δικαιολογητικά παρακάτω και τηλεφωνήστε μας ώστε να αποφύγετε την ταλαιπωρία του τρεξίματος.

images (2) images (1)

1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής
(Στην περίπτωση που η άδεια παραμονής έχει ανανεωθεί πρόσφατα, έως και 6 μήνες, μία φωτοτυπία και την παλαιά)

2Άδεια οδήγησης

3Δύο (2φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

4Αίτηση διπλώματος νέου τύπου που θα βρείτε εδώ

5. Αίτηση εκτύπωσης διπλώματος οδήγησης που θα βρείτε εδώ

 

Τιμές:

Χωρίς φθορά: 65 ευρώ

Κατόπιν φθοράς: 75 ευρώ