Στόχος μας.. η απόλυτη διεκπεραίωση των υποθέσεων σας.

Διεκπεραιώνουμε ότι έχει να κάνει με:

  • Διεκπεραιώσεις για παρακράτηση κυριότητας
  • Διεκπεραιώσεις για φορτηγά
  • Διεκπεραιώσεις για άδεια κυκλοφορίας
  • Διεκπεραιώσεις για ΚΤΕΟ οχημάτων, αυτοκινήτων, φορτηγών, μοτοσυκλετών
  • Διεκπεραιώσεις για άδεια χειριστή μηχανήματος
  • Διεκπεραιώσεις για άδειες άσκησης επαγγέλματος
  • Διεκπεραιώσεις διπλωμάτων (Ανανέωση, αντικατάσταση, κλοπή, απώλεια, κατάργηση επαγγελματικού)
  • Διεκπεραιώσεις σε άδειες λιμενικού
  • 6934741021