1. Αίτηση.
2. Παλαιά άδεια οδικού μεταφορέα.
4. Βεβαίωση Πιστωτικού Ιδρύματος ( Τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ), ότι υπάρχει λογαριασμός στο όνομα του αιτούντος που αντιστοιχεί σε 9.000 €, όταν χρησιμοποιεί ένα αυτοκίνητο και 5.000 € για κάθε επιπλέον αυτοκίνητο.
5. Ποινικό Μητρώο τύπου Β΄, το οποίο αναζητείται υποχρεωτικά οίκοθεν από την την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.