Καλέστε μας ώστε να αναλάβουμε άμεσα και για εσάς ξεκούραστα την αλλαγή ονόματος στο ρολόι της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση για την αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό κατανάλωσης υδροληψίας.
  • Απόδοση Α.Φ.Μ. ή
    Μεταβολή ατομικών στοιχείων ( Έντυπο Μ1 ).
  • Λογαριασμός κατανάλωσης Ε.Υ.Δ.Α.Π.
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Εξουσιοδότηση προς εμάς

Τιμή: 25 ευρώ