Είμαστε εδώ ώστε να σας βοηθήσουμε να διώξετε από το νου σας, την αργή και φλύαρη διαδικασία αλλαγής ονόματος στο ρολόι της ΔΕΗ.

Δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου
  ( Το Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου κατατίθεται στο αρμόδιο υποκατάστημα της ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή σας και όχι στα υποκαταστήματα της ΔΕΗ.
  – Για να μάθετε εάν πρέπει να εκδώσετε καινούργιο καλέστε στο 11770 )
 • Ποσό εγγύησης
  ( Υπολογίζεται βάση των τετραγωνικών, μπορείτε να το μάθετε καλώντας στο 11770, αναφέροντας τον Αριθμό Παροχής του ακινήτου.
 • Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ, εξοφλημένος
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Ε9 από Taxis ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 • Υπεύθυνη δήλωση από συνιδιοκτήτη (Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας)
 • Υπεύθυνη δήλωση από τον διαχειριστή για την παραχώρηση του χώρου.
 • Εκκαθαριστικό εφορίας ή αποδεικτικό Α.Φ.Μ.
 • Εξουσιοδότηση προς εμάς

Για επιχειρήσεις επίσης:

 • Έναρξη εργασιών
 • Σφραγίδα εταιρίας
 • Γ.Ε.Μ.Η.
 • Φ.Ε.Κ. (ΑΕ, Ε.Π.Ε, κλπ)
 • Άδεια λειτουργίας

Τιμή: 25 ευρώ