Θέλετε να κάνετε έναρξη επιχείρισης και τα έχετε βρει σκούρα;

Σας αναφέρουμε ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και αν θέλετε μας καλείται να το αναλάβουμε εμείς.
Στο τέλος της σελίδας αναγράφονται τα δικαιολογητικά που χρειαζόμαστε.

Πριν πάτε οπουδήποτε θα πρέπει να έχετε βρει τους Κ.Α.Δ (Κωδικοί Αρίθμησης Δραστηριότητας), που αντιστοιχούν σε αυτό που θέλετε να κάνετε.
Θα πρέπει να ορίσετε μια κύρια δραστηριότητα και αν θέλετε άλλες δευτερεύουσες.

 

Μπορείτε να δείτε όλους τους Κ.Α.Δ εδώ

 

Δικαιολογητικά για την έδρα της επιχείρησης:

Για την έδρα της επιχείρησης υπάρχουν οι εξής επιλογές ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε:

1) Ενοικιαζόμενο χώρο – Μισθωτήριο το οποίο έχει πριν υποβάλει ο ιδιοκτήτης του  στην εφορία, μαθαίνουμε την δραστηριότητα του προηγούμενου ενοικίαση και το Α.Φ.Μ. και τα σημειώνουμε στο μισθωτήριο.

2) Έναρξη στον δικό μας χώρο – Χρειαζόμαστε το Ε.9 ή το μισθωτήριο του σπιτιού.

3) Παραχώρηση χώρου – Για τον Ο.Α.Ε.Ε. – Τ.Ε.Β.Ε θέλει μισθωτήριο από τον ιδιοκτήτη και μέσα στο μισθωτήριο την δωρεάν παραχώρηση ως αποδεικτικό πως μας παραχωρεί τον χώρο για έδρα της επιχείρησης μας.

 


Βήμα 1:

Προεγγραφή στον Ο.Α.Ε.Ε.

Φωτοτυπία Ταυτότητας

Δικαιολογητικά για την έδρα της επιχείρησης. (αναφέρθηκαν παραπάνω)

– Αν υπήρχε προηγούμενη ασφάλιση στο ΙΚΑ θα χρειαστεί ένα αντίγραφο του εξάμηνου αποσπάσματος ατομικού λογαριασμού ασφάλισης.

– Αν υπάρχει η κάρτα Α.Μ.Κ.Α θα χρειαστεί μια φωτοτυπία της, αλλιώς μία βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α από ένα Κ.Ε.Π.

Καταβολή του ποσού 111,10 Ευρώ

–  Εξουσιοδότηση

Βήμα 2:

Πάμε στο Επιμελητήριο που ανήκουμε για εγγραφή με μία φωτοτυπία της ταυτότητάς μας και παίρνουμε την προεγγραφή.

Βήμα 3:

Φτιάχνουμε την σφραγίδα με τα στοιχεία μας. (Επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ, τηλέφωνο)
Αγοράζουμε
δύο μπλοκ, ένα για απόδειξη παροχής υπηρεσιών και ένα για τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

Βήμα 4:

Πηγαίνουμε στο μητρώο της εφορίας όπου ανήκουμε και καταθέτουμε τα ήδη υπάρχοντα έγγραφα, συμπληρώνουμε μία υπεύθυνη δήλωση και την σφραγίζουμε στο πρωτόκολλο, γυρνάμε στο μητρώο και ολοκληρώνουμε την διαδικασία.

Φωτοτυπία ταυτότητας.

Προ-εγγραφή στο Τ.Ε.Β.Ε.

Προ- εγγραφή στο επιμελητήριο.

Δικαιολογητικά για την έδρα της επιχείρησης.

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου χρειάζεται).

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία η εφορία μας δίνει την έναρξη και την βγάζουμε δύο αντίγραφα.

Βήμα 5:

Με το αντίγραφο της έναρξης από την εφορία πάμε στο Τ.Ε.Β.Ε και ολοκληρώνουμε την εγγραφή.

 

Βήμα 6:

Με το αντίγραφο της έναρξης από την εφορία και φωτοτυπία ταυτότητας πάμε στο επιμελητήριο και ολοκληρώνουμε την εγγραφή με την πληρωμή παράβολου 20,50 ευρώ.
Επίσης θα πάρουμε ένα έγγραφο για πληρωμή σε τράπεζα στο ποσό των 40 ευρώ, το οποίο είναι ετήσια συνδρομή για το Γ.Ε.Μ.Η και πρέπει να πληρώσουμε έως το τέλος του χρόνου.

Βήμα 7:

Σφραγίζουμε τα μπλοκ και τα αριθμούμε.

 

Προκειμένου να αναλάβουμε εμείς όλη την διαδικασία χρειαζόμαστε:

1. Φωτοτυπία ταυτότητας

2. Δικαιολογητικά έδρας (αναφέρονται στην αρχή της σελίδας)
Στην περίπτωση
όπου δεν έχετε κάποιον να φροντίσει για τα δικαιολογητικά της έδρας σας μπορούμε επίσης να το αναλάβουμε.

3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (εάν απαιτείται)

4. Εξουσιοδότηση για την εφορία

5. Δύο ( 2 ) εξουσιοδοτήσεις για τον Ο.Α.Ε.Ε – Τ.Ε.Β.Ε

6. Δύο ( 2 ) εξουσιοδοτήσεις για το επιμελητήριο

Τιμή: 100 ευρώ συν το ποσό των παράβολων το οποίο είναι 171,60