1. Αίτηση
 2. Εξουσιοδότηση
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
  Σε περίπτωση αλλοδαπού, φωτοτυπία διαβατηρίου και άδεια παραμονής.
 4. Αντίγραφο του απολυτηρίου Γυμνασίου και άνω όσους έχουν αποφοιτήσει στην Ελλάδα
 5. Πιστοποιητικά υγείας από δημόσιο νοσοκομείο ή Ε.Ο.Π.Π.Υ.
  Α) Παθολόγος, ο οποίος οφείλει να πιστοποιήσει την ικανότητα και την αρτιμέλεια.
  Β) Ω.Ρ.Λ.
  Γ) Οφθαλμίατρος
 6. Άδεια οδήγησης τουλάχιστον Γ’ κατηγορίας (Φορτηγού)
 7. Ε.9 ως αποδεικτικό κατοικίας

Για τους υπηκόους της ευρωπαϊκής ένωσης, που έχουν αποκτήσει σε άλλο κράτος, χρειάζεται η απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Σ.Α.Ε.Π.

Για όσους έχουν τίτλο σπουδών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης:
Α) Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Β) Ισοτιμία τίτλου σπουδών

Τιμές: 80 ευρώ
Περιφέρεια Ελευσίνας: 150 ευρώ

6934741021

Διεκπεραιώσεις για:

Κλείστε ραντεβού και δοκιμάστε τις υπηρεσίες μας, με την εγγύηση όλων μας ότι δεν θα το μετανιώσετε!

Βρείτε μας επίσης:
Car.gr
ΑUTO YAS.com