1. Αίτηση
 2. Εξουσιοδότηση
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
  Σε περίπτωση αλλοδαπού, φωτοτυπία διαβατηρίου και άδεια παραμονής.
 4. Αντίγραφο του απολυτηρίου Γυμνασίου και άνω όσους έχουν αποφοιτήσει στην Ελλάδα
 5. Πιστοποιητικά υγείας από δημόσιο νοσοκομείο ή Ε.Ο.Π.Π.Υ.
  Α) Παθολόγος, ο οποίος οφείλει να πιστοποιήσει την ικανότητα και την αρτιμέλεια.
  Β) Ω.Ρ.Λ.
  Γ) Οφθαλμίατρος
 6. Άδεια οδήγησης τουλάχιστον Γ’ κατηγορίας (Φορτηγού)
 7. Ε.9 ως αποδεικτικό κατοικίας

Για τους υπηκόους της ευρωπαϊκής ένωσης, που έχουν αποκτήσει σε άλλο κράτος, χρειάζεται η απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Σ.Α.Ε.Π.

Για όσους έχουν τίτλο σπουδών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης:
Α) Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Β) Ισοτιμία τίτλου σπουδών

Τιμές: 80 ευρώ
Περιφέρεια Ελευσίνας: 150 ευρώ

6934741021

Αναλαμβάνουμε διεκπεραιώσεις, ότι έχει να κάνει με:

 • Διεκπεραιώσεις για παρακράτηση κυριότητας οχήματος
 • Διεκπεραιώσεις για φορτηγά μεταβιβάσεις
 • Διεκπεραιώσεις για μεταβιβάσεις, επανέκδοση άδειας κυκλοφορίας κ.α. 
 • Διεκπεραιώσεις για Κ.Τ.Ε.Ο. οχημάτων, αυτοκινήτων, φορτηγών, μοτοσυκλετών αντί για εσάς
 • Διεκπεραιώσεις για τρέιλερ, μεταβίβαση, δήλωση 2’ου αυτοκινήτου κ.α.
 • Διεκπεραιώσεις για άδεια χειριστή μηχανήματος έργου
 • Διεκπεραιώσεις για άδειες άσκησης επαγγέλματος μηχανικού – βουλκανιζατέρ
 • Διεκπεραιώσεις διπλωμάτων (Ανανέωση, αντικατάσταση, κλοπή, απώλεια, κατάργηση επαγγελματικού διπλώματος)
 • Διεκπεραιώσεις σε άδειες πλεύσης λιμενικού σκάφους
 • Διεκπεραιώσεις σε άδειες χειριστών ταχύπλοου
 • 6934741021

Κλείστε ραντεβού και δοκιμάστε τις υπηρεσίες μας, με την εγγύηση όλων μας ότι δεν θα το μετανιώσετε!

Βρείτε μας επίσης:
Car.gr
ΑUTO YAS.com