Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Εξουσιοδότηση εις διπλούν
  2. Άδεια πλεύσης σκάφους
  3. Ιδιωτικό συμφωνητικό
    Μετά το πέρας των 5 ημερολογιακών ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία των συμφωνηθέντων, η Δ.Ο.Υ. επιβάλει πρόστιμο 100 ευρώ
  4. Απόδειξη αρχικής αγοράς
  5. Έγκριση τύπου αντιπροσωπείας

Τιμή: 100 ευρώ

6934741021

 

Διεκπεραιώσεις για:

 

Κλείστε ραντεβού και δοκιμάστε τις υπηρεσίες μας, με την εγγύηση όλων μας ότι δεν θα το μετανιώσετε!

Βρείτε μας επίσης:
Car.gr
ΑUTO YAS.com