1. Αίτηση & αίτηση 2 σε μία σελίδα μπρος-πίσω θεωρημένη

2. Εξουσιοδότηση 

3. Άδεια βοηθού χειριστή κλαρκ, ή αλλιώς την αναγγελία βοηθού που είχε εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία
Στην περίπτωση που δεν έχετε εκδώσει ποτέ την σχετική άδεια δείτε εδώ

4. Κατάσταση ενσήμων, ο αριθμός των ενσήμων καθορίζεται ανάλογα με το πτυχίο που διαθέτει ο ενδιαφερόμενος.

5. Πιστοποιητικά γιατρών από δημόσιο νοσοκομείο ή ΕΟΠΠΥ,
Παθολόγος, ΩΡΛ και οφθαλμίατρος, ο παθολόγος πρέπει να γράψει πως εκτός από ικανός ο εξεταζόμενος είναι και αρτιμελής.

6. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

7. Απολυτήριο γυμνασίου ή ανωτέρων σπουδών

8. Βεβαίωση από χειριστή κλαρκ για την συναίνεση και την ικανότητα του βοηθού να αναβαθμίσει σε άδεια χειριστή.

9. Δίπλωμα οδήγησης τουλάχιστον Β κατηγορίας

10. Ε4 ως αποδεικτικό σχέσης με την εταιρεία

11. Βεβαίωση εργοδότη για την προϋπηρεσία

12. Πίνακας προϋπηρεσίας